10 einebustadtomter for sal

I første byggetrinn i Sylvdalen har vi ti tomter for einebustad for sal. Alle tomtene ligg fritt og luftig til, og får flott utsyn over fjorden og/eller Naustdal sentrum.

Praktisk informasjon om kjøp av tomt
Kjøp av tomt er lagt opp slik: Kunde signerer på eit dokument som er bindande ut år 2021. I denne fasa er det ingen innskot av betaling. Er ikkje inngåing av kontrakt, og oppstart av infrastruktur, bestemt innan 2021 kan kjøpar trekke seg frå den bindande avtalen om kjøp av tomt. Det blir ikkje skrive endeleg kontrakt på tomta før det er meldt inn oppstart av infrastruktur. Ved signering av kontrakt blir det betalt inn 30% av avtalt tomtepris. Deretter skjer innbetaling i takt med framdrift av VVA-anlegget fram til tomtegrense. Innbetaling skal skje til Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS sin klientkonto.

Seljar tar atterhald om at prisane kan endrast undervegs.

Tomt T12

Storleik: 1370 m2

Pris: 1.300.000,-

Sjå bilder

Tomt T13

Storleik: 951 m2

Pris: 1.200.000,-

Sjå bilder

Tomt T14

Storleik: 1037 m2

Pris: 1.100.000,-

Sjå bilder

Tomt T15

Storleik: 991 m2

Pris: 1.150.000,-

Sjå bilder

Tomt T16

Storleik: 1550 m2

SOLGT

Sjå bilder

Tomt T17

Storleik: 1031 m2

Pris: 1.250.000,-

Sjå bilder

Tomt T18

Storleik: 925 m2

Pris: 980.000,-

Sjå bilder

Tomt T19

Storleik: 994 m2

Pris: 880.000,-

Sjå bilder

Tomt T20-1

Storleik: 1311 m2

Pris: 850.000,-

Sjå bilder

Tomt T20-2

Storleik: 1167 m2

Pris: 850.000,-

Sjå bilder