Kontakt
Post- og besøksadresse:
Byggteam As
Fjærevegen 13, Øyrane
P.B 419
6803 Førde

Organisasjonsnummer:
980 883 043 MVA

Tlf: +47 91 66 17 01

Kontakt oss på e-post: fl@byggteamas.no